Ana səhifə » Blog » Ortopediya və Travmatologiya

Ortopediya və Travmatologiya

Türkiyə də Ortopediya və Travmatologiya şöbəsi, ortopediya elminin müasir tətbiqlərinin hamısını üçün müalicə xidməti verməkdədir. Ən son əl cərrahiyyəsi hissəsi 2011-ci ildə Ortopediya və Travmatologiya şöbəsinə bağlı bir filial olaraq qəbul edildi. Ayrıca mövzularında ixtisaslaşmış həkimlər, həm yeni həkimlərə təhsil verməkdə həm də xəstələrə müalicə xidməti təqdim etməkdədirlər.

 Türkiyə xəstəxanalarında əzələ və skelet sisteminin hər cür xəstəliyinə və yaralanmalarına istiqamətli müalicə xidmətləri təqdim olunmaqdadır.Çanaq, diz, çiyin və ayaq biləyi, oynaq re-plasmanları (protezləri) edilməkdə olub, eyni zamanda dizlərdə qismi protezlerde (uni-kondiler) müvəffəqiyyət ilə tətbiq olunmaqdadır. Hər cür onurğa cərrahiyyəsi əməliyyatları (qırıq, skolyoz, dar spinal kanal və vertebroplasti-kifoplasti) əməliyyatları edilə bilməkdədir.

 İdman cərrahiyəsində beynəlxalq standartlarda xidmət verilməkdə olub bu bölmədə; diz, çiyin, çanaq və ayaq biləyi artroskopik cərrahiyyelerin hamısı edilə bilər.

 Anadangəlmə şikəstliklər və uşaqlarda görülən tüm ortopedik problemlər, yetkin rekonstruksiya , qaynamayan qırıqlar, sümük uzatma müalicəsi, qol və qıç eğriliklerinin düzəldilməsi, sümük itkiləri, sümük infeksiyaları, oynaq hərəkət kısıtlılıkları, sümük struktur pozuqluqlarının İlizarov və müasir təsbit üsulları tətbiqləriylə müalicəsi ediləbilmeqtedir.

 Eyni zamanda klinikalarda protez və qırıq müalicələri sonrasında görülən hər cür komplikasyonlara istiqamətli revizyon cərrahiyyəsi də edilə bilər. Ortopediya və Travmatologiya şöbələrinin xidmət verdiyi hissələr 1. Travmatologiya 2. Spinal cərrahiyyə 3. Artroplasti və yetkin rekonstruksiya 4. Artroskopik cərrahi 5. Uşaq ortopediya 6. El və Üst ətrafların cərrahiyyəsi 7. Onkogiya ortopediyası 8. İdman xəsarət ortopediya.

Ortopediya və Travmatologiya Müalicə və əməliyyatları

Artroskopik və açıq diz cərrahiyyəsi
Diz bağ və menisküs cərrahiyyəsi,
Menisküs transplantasiyası
Çoxlu bağ xəsarəti
İrəli qığırdaq yeniləmə texnologiyaları
Patella çıkıkları üçün sümük və yumşaq toxuma cərrahiyyəsi
Düzəldici sümük əməliyyatları
Artroskopik çiyin cərrahiyyəsi
Təkrarlayan çiyin çıkıkları
Çiyin ətrafı əzələ və tendon yırtıxları
Donmuş çiyin
Onurğa cərrahiyyəsi
Skolyoz cərrahiyyəsi
Degenerativ onurğa xəstəlikləri və sinir tıxacları
Onurğa qırıq və şişləri
Ortopediya travmaları
Təzə qırıqlar
Əzələ tendon və yumşaq toxuma xəsarətləri
Qaynamamış qırıqlar
Şəkil pozuqluqları
Pis qaynamaların cərrahiyyəsi
Sümük və oynaq infeksiyaları
Ayaq cərrahiyyəsi
Hallux valgus (Baş barmaq şəkil pozuqluqları)
Hallux rigid (başparmak kalsifikasiyası)
Ayaq şəkil pozuqluqları
Düzdaban xəstəliyi
Ayaq sinir tıxacları
Ortopediya Onkologiyası
Yaxşı və pis xasiyyətli yumşaq toxuma şişlərinin cərrahiyyəsi
Yaxşı və pis xasiyyətli sümük şişlərinin cərrahiyyəsi
Artroskopik ayaq biləyi cərrahiyyəsi
Qığırdaq yeniləmə cərrahiyyəsi
Sümük və yumşaq toxuma sıkışmalarının müalicəsi
Artroskopik artrodez
Arxa ayaq endoskopiyası
Bud artroskopiyası
Femoro-asetabuler sıxışma cərrahiyyəsi
Labrum cərrahiyyəsi
Yetkin Rekonstruktiv Cərrahiyyə
Diz protezləri
Xüsusi diz protezləri
Tam ve kısmi protezler
Bud protezləri
Çiyin protezləri
Ayaq protezləri
Boşalmış / qırılmış və ya yoluxmuş protezlərin revizyon cərrahiyələri
Bud və diz avasküler nekrozu müalicələri
Gec qalınmış  bud çıxığı müalicəsində düzəldici sümük əməliyyatları
Uşaq ortopediyası
Bud çıxıqları
Anadangəlmə meydana gələn şəkil pozuqluqları
Qol / qıç / onurğa anomaliyaları
Sümük uzadılması əməliyyatları
Sümük eyriliği və qısalığı əməliyyatları
Əl cərrahiyyəsi
Əl sinir tıxacları
Endoskopik Karpal tunel cərrahiyyəsi
Dupuytren xəstəliyi
Baş barmaq kalsifikasiyası cərrahiyyəsi
İdman Yaralanmaları və İdmançı Sağlamlığı

Qaynak www.medfind.az