Menu
X
Neyrocerrahiyye

Neyrocerrahiyye (Beyin və sinir cərrahiyyəsi) mərkəzi və periferik sinir sistemi pozuqluqlarının mexaniki müdaxilə yolu ilə müalicəsini edən bir cərrahi ixtisas sahəsidir. Bu ixtisasa mütəxəssis olan Tibb həkimlərinə neyrocerrah neyroşirürjiyen və ya beyin cerrahı deyilməkdədir. Bu ixtisas təhsilinin sonrasında daha üst ixtisas olaraq spinal, funksional, şiş, vaskulyar, pediatrik Neyrocərrahiyə kimi mütəxəssis sahələri da vardır. Neyrocərrahların təhsilinin və praktik tətbiqlərinin çətinliyi səbəbi ilə bu ixtisas sahəsində olan həkim sayısı çox deyildir. Tibbin ən çox diqqət və təcrübə tələb edən ixtisas sahələrindən biridir. Bir çox əməliyyatı təxminən 5-14 saat çəkir. Bu səbəblərlə çoxu ölkədə bu ixtisas sahələrinin mütəxəssisləri ən çox ödəniş edilən hekimlerdir.Bu səbəblə beyin əməliyyatlarıda qiyməti ən bahalı olan əməliyyatlardır

Türkiyədə müalicə edilə bilən neyrocerrahiyye xəstəlikləri

Benign (Yaxşı xasiyyətli ) beyin şişləri

Araxnoid kista
Akustik nörinoma
Kordoma
Kolloid Kistası
Dermoid və epidermoid şişlər
Glomus jugulare şişi
Hemanqioblastoma
Menenqioma
Pineal bölgə şişləri
Vestibular shannoma

Serebrovasküler xəstəliklər

Arteriovenöz malformasiya (AVM)
Beyin anevrizması
Kavernöz anqioma
Kavernöz malformasiya
Cerebrospinal CSF sızması
Ekstrakranial ,intrakranial bypass
İntrakranial təzyiq
Moya Moya xəstəliyi
Subaraqnoid hemoraqi

brn1

Malign (pis xasiyyətli) beyin şişləri

Astrositoma,   Ependimoma
Estezionöroblastoma
Oligodendroglioma
Germinoma,  Gliosarkoma
Glioblastoma multiforme
Mixt-malign glioma
Nöroblastoma, Medulloblastoma
Primer stansiya sinir sistemi lenfoması
Metastatik beyin şişləri
Pineal bölgə şişləri

Onurğa xəstəlikləri

Astrositoma, Servikal myelopati
Servikal radikulopati
Servikal disk hernisi (boyun yırtığı)
Torakal disk hernisi
Lomber disk hernisi (Bel Yırtığı)
Chiari malformasiyası,  Kordoma
Kompleks onurğa rekonstruksiyası
Kompressiya qırıqları
Degenerativ disk xəstəliyi,  Diskitis
Ümumi və kompleks onurğa xəstəlikləri,   Hemanjioblastoma
Hidromyeli, Meninqioma
Boyun və bel ağrısı,  Sinir qişa şişləri
Akustik nörinoma,  Schwannoma
Servikal Nizamsızlıq,  Siyatalqi,  Skolyoz
Spinal arteriovenöz malformasiya (AVM)
Spondiloz , Spondilolistez
Spinal kord disrafizmi
Spinal kordun zədələnməsi
Backbone deformiteleri,  Spinal epidural apsis
Spinal kord lipoması və lipomyelomeningosel
Spinal metastatik şiş
Spinal stenoz,  Spinal zədə
İdman xəsarətləri,  Siringomyeli
Vertebral osteomyelit

Hipofiz vəzi şişləri

Kraniofaringioma
Hipofiz adenomaları
Hipofiz xərçəngi
Rathke kleft kistası

.

Ağrı xəstəlikləri

Kozalqi
Glossofarengeal nevralgiya
Nöralqi
Trigeminal nevralqi

Epilepsiya

Mesial frontal lob epilepsisiyası
Mesial temporal lob epilepsiyası
Digər extratemporal lob epilepsiyası

vgty

Uşaq Neyrocerrahiyye Xəstəlikləri

Akondroplazi,  Astrositoma
Chiari I və Chiari II malformasiyası
Kongenital dermal sinus
Kraniofarengioma, Kraniosinostozis
Konjenital Hidrosefaliya
Dandy-Walker sindromu
Ensefalosel, Ependimoma
Lipomyelomeningosel
Medulloblastoma, Meningosel
Meningomyelosel
Spinal kord lipoması, Spinal kord syringomyeliya
Gərgin Omurilik Sindromu

Beyin xəsarətleri

Kəllə qırıqları
Akut subdural hematoma
Serebral kontuziya
İntraserebral hematom
Xronik subdural hematoma
Kəllənin odlu silah ilə yaralanması
Epidural hematoma
Post-travmatik epilepsiya
Psödotümör serebri

Periferik sinir xəstəlikləri
 
Braxial pleksus xəsarətləri
Karpal tunel sindromu
Malign sinir kılıf şişləri
Meraljia parestetika
Nörofibroma
Periferik sinir xəsarətləri
Schwannoma
Toraks çıxış sindromu
Ulnar sinir tuzaklanması
Normal təzyiqli hidrosefali

Normal şərtlərdə disk quruluşu iki onurğa arasında iştirak edən xarici qisimi sərt bir örtük və daxili tərəfində isə jel konsistensiyada bir yumşaq toxumadan ibarətdir. Boyun yırtığının xarici örtüyün zəifləməsi və ya cırılması ilə daxili qisimdəki jel quruluşun çölə doğru sürüşərək yer değiştirmesiyle meydana gələr və bu vəziyyət sinirlərə bası edər. Qol ağrısı sinir köklərinə basqı olduğu üçün əsasən boyun ağrısından daha şiddətlidir. Sinir köklərinə olan mətbuatın səviyyəsinə görə qol və əl əzələlərində gücsüzlük və keylik ola bilər. Müalicə edilməyən irəli faktlarda onurğa təzyiq altında qalmasına bağlı olaraq qıçlarda gücsüzlük və sidik qaçırma kimi olduqca ciddi vəziyyətlər inkişaf edə bilər.
Dos.Dr. Onur YAMAN
Neyrocerrah
Xüsusilə beyin şişlərinin və onurğa narahatlıqları müalicəsinin ilk mərhələsi əlbəttə düzgün həkim və düzgün tibbi aparatlardan istifadə olmaqdır. Günümüz təbabətində xüsusilə beyin və onurğa xəstəliklərinin diaqnoz edilməsində istifadə edilən ən əhəmiyyətli 2 aparat Magnetic resorange tomagrafiyası (MRT) və kompiterli tomoqrafiya (KT) aparatlarıdır. Texnologiyanın inkişafı bu aparatlar köhnəyə görə ciddi dərəcədə sürətlənmiş, ayrıca % 99 nisbətində doğru diaqnoz qoyulmasına imkan vermiş oldu. Xəstələrin erkən diaqnozu, müalicələrin daha asan və daha sürətli olmasını təmin etmək üçün sizə və həkiminizə böyük rahatlıq təmin edəcəkdir.
Sami ÇELİK
Radiologiya Texnikeri

    Turkish Medical Centers © 2012 - 2019 Turkiye Xestexanalari.