Ana səhifə » Blog » Yüksək Təzyiq

Yüksək Təzyiq

Yüksək təzyiq ya da hipertansiyon, həddindən artıq yüksək təzyiq deməkdir. Normal qan təzyiqi dəyərləri fərddən fərdə dəyişənlik göstərməklə birlikdə, sırasıyla sistolik üçün ən çox 130 mm Hg, diastolik üçün isə ən çox 85 mm Hg olmalıdır. Bu dəyərlər normal qan təzyiqi dəyərləri olaraq qəbul edilməkdədir. Sərhəddə normal dəyərlər isə sistolik qan təzyiqi üçün 130-139 mm Hg, diastolik qan təzyiqi üçün isə 85-89 mm Hg dır. Hipertansiyon sərhədi isə sistolik qan təzyiqi üçün 140 mm Hg, diastolik qan təzyiqi üçün isə 90 mm Hg dır.