Ana səhifə » Blog » Akapunktur

Akapunktur

Akupunktur Nədir?
Klassik Çin təbabətində insan yaşayan kainatın bir parçası olaraq qəbul edilir və hər şeyin içində mövcud olan universal gücün insanın da içində olduğuna inanılar. \”Chi\” adı verilən bu enerji insan bədənində \”baş\” deyilən kanallarda dolaşır. Akupunktur üsulu ilə bu kanallarda meydana gələn enerji dövran maneəsini aradan qaldıraraq tarazlığı təmin etmək və bu şəkildə xəstəliyi önləmək məqsəd qoyular.

İnsan bədəninin öz özünü təmir gücü çox yüksəkdir. Bədənimizdə bu gücü hərəkətə keçirən müəyyən xəbərdarlıq nöqtələri vardır ki, bunlara \”akupunktur nöqtələri\” deyilir. Bu nöqtələr xəbərdar edilərək bədənimizdəki enerji dövranı normala qayıdacaqdır və xəstəlik halı ortadan qaldırılır. Beləcə orqanizm dərman müalicəsinə gərək qalmadan, öz imkanlarıyla xəstəliyin aradan qalxmasını təmin edər. Xəstəliyin əlamətlərinə deyil, səbəbinə istiqamətli bir müalicə metodudur.

Hipokrat, canlıların öz özlərinə yaxşı olma kudretlerinden və daxili həkimdən bəhs edər. Paracelcus, \”Heç bir həyat yalnız xarici həkimin səyləriylə var ola bilməz; xarici həkim, daxili həkimə köməkçi ola bilər. \”deyər.

Akupunktur orqanizmin öz özünü müalicə etdiyi bir metoddur və ən əhəmiyyətli xüsusiyyəti yan təsirinin olmamasıdır. Bu müalicə metodunu üç ana başlıq altında yığa bilərik:

Müxtəlif xəstəliklərin müalicəsi
Analjezi-anesteziya
vərdiş müalicəsi
Xüsusilə Uzaq şərq ölkələrində istifadə dərmansız müalicə üsulu akupunktur, Türkiyədə də sürətlə yayılmaqdadır. Universitetlərdə dərs olaraq tədris akupunktur, alternativ tibb olaraq değerlendirilmemelidir; minlərlə illik keçmişiylə akupunktur tibbin özüdür.

Akupunkturu Fəlsefəsi
Qərb düşüncəsi hadisələri səbəb-nəticə əlaqəsi içində qiymətləndirər. Çin düşüncəsinə görə isə, müxtəlif faktlar bir bütünlüyün hissəsidir və bir-birləriylə əlaqə içindədir.

Düşüncə təməlindəki bu fərqliliklər, tibbi praktikada da özünü göstərir. Qərb tibbi analitiktir; dərin causal əlaqələrə girir, ətraflı sinifləri edər. Çin təbabətində isə, simptomlar və tapıntılar birlikdə qiymətləndirilərək yığışar və bir bütünə varılmaya çalışılar. Çin Tibbinə görə xəstəlik müəyyən bir zamanda, müəyyən bir adamda ortaya çıxan bir faktdır. Xəstəlik deyil, xəstə ön planda qiymətləndirilər. Buna görə, Tradisyonel Çin Tıbbı\’nda mental (zehni), emosional (romantik) və fiziki tapıntılar birlikdə ələ alınar.

Bədəndə Yin və Yang adı verilən bir-birinə zidd, ancaq uyğunlaşma içində iki eneji vardır. Bunu göstərən emblemi Taiji (Böyük İkilem) deyilir. Qara tərəfindən Yenə, ağ Yanğın işarələr. Ancaq, tərəfindən Yenə içində Yang, Yanğın içində də Yin vardır. Yin və Yanğın tarazlanması normalliğe, tarazlığın pozulması anormallığı yol açar. Balanssız Yin və Yang, tarazlıq axtarışı içərisində davamlı özlərini dəyişdirərlər. Bu tarazlığın təmin edilməsi üçün həkim iynələr ilə, əlaqədar akupunktur nöqtələrini xəbərdar edərək xəstəni müalicə edər.

Akupunkturu Tarixçəsi

Çində iynə və istilik mənasını verən \”Chen-chin\” ilə adlandırılan bu müalicə üsulu, Qərbdə akus (iynə) və punctura (batırmaq) sözləri birləşdirilərək, \”akupunktur\” olaraq adlandırılmışdır.

Tradisyonel Çin Tibbi (TCM), təxminən 3000 illik bir müddət içərisində inkişaf etmişdir. II. Shang sülaləsinin dövrünə aid arxeoloji qazıntılarda tibbi mövzuların izah edildiyi daşlar və akupunktur iynələri tapılmışdır. Nöqtələrin məskunlaşmasını göstərən sxemlər ilk olaraq İ.S. 317-581-ci illər arasında çəkilmişdir. Avropada isə akupunktur ilə əlaqədar ilk kitabların yazılması 1600-cü illərə təsadüf edir.

1972-ci ildə ABŞ prezidenti Richard Nixon müşayiət böyük bir heyət ilə Çinə rəsmi bir ziyarət etmişdir. Bu ziyarət proqramı içində Çinli həkimlər Amerikalı heyətə \”akupunktur anestezisiz altında edilən cərrahı bir əməliyyat\” izletmişlerdir. Bu hadisədən sonra, akupunkturu Qərbdə populyarlıq artmışdır; tətbiq olunması və araşdırılması bütün dünyada məşhurluq qazanmışdır.

XƏBƏRDARLIQ NÖQTƏLƏRİ VƏ TƏTBİQ

Uyarı nöqtələri
İnsan bədəninin öz özünü təmir gücü çox yüksəkdir və bu gücü hərəkətə keçirən müəyyən xəbərdarlıq nöqtələri vardır. İnsan bədənində min qədər xəbərdarlıq nöqtəsi vardır və bu nöqtələrdən 650-700 dənəsi istifadə edilər. Hər xəstəlik üçün ayrı proqram və ayrı nöqtələr var. Əhəmiyyətli olan doğru bir diaqnozla, hansı nöqtəyə necə bir xəbərdarlıq ediləcəyidir (lazer, iynə və ya hansı iynə); bu çox yaxşı bilinməlidir. Akupunktur müalicəsində kürək, boyun, əl, qulaq və bədənin digər hissələri istifadə edilər. Bir çox xəstəliyə bağlı ən çox xəbərdarlıq sağ olduğu üzvlər isə əllər və qulaqlardır.
İnsan bədənindəki müəyyən akupunktur nöqtələrinə iynələr sayəsində edilən xəbərdarlıqlarla orqanizmin dərhal hər yerinə çata biləcək xəbərlər çatdırılmaqdadır. Bu ünsiyyət, akupunktur nöqtəsini meydana gətirən hüceyrələrdən lokal mobil xəbərdarlıqların sinir terminallarına və son olaraq da beyinə çatır. Beyin də bu xəbərdar edəni lazımlı orqanlara çatdırır və əlaqədar orqan və üzvlərdəki enerji tarazlığı düzələr. Bu səbəbdən xəstəlik da ortadan qalxmış olur.

lazerlə akupunktur
Lazer bir işıqdır. Bildiyimiz, istifadə işığın konsentrə edilmiş halı olduğu deyilə bilər. Bəzi xəstəliklərin müalicəsində ya da bəzən xəstənin seçimi istiqamətində iynə yerinə lazer istifadə, iynə batırılaraq xəbərdarlıq ediləcək nöqtəyə lazerlə xəbərdarlıq verilir. Xüsusilə əməliyyatlar və qəzalar sonrası qalan izlərə qarşı lazerlə akupunktur son dərəcə təsirli nəticələr verməkdədir. Bundan başqa, uşaqların müalicəsində iynəyə alternativ olmaqdadır.

Necə iynə?
Əvvəllər Çinlilər iti daş parçaları istifadə. Bangkokda isə bu məqsədlə bambuk qamışının istifadə edildiyi bilinir. Akupunktur üsulu ilə müalicədə əvvəllər qızıl istifadə edilmişdir. Qızılın elektirik potensial fərqini alışı və düzeltişi çox əhəmiyyətlidir. Buna görə qızılla müalicə tətbiq olunan xəstə çox daha asan və tez yaxşılaşma göstərməkdədir. Ancaq bütün bu müsbət xüsusiyyətlərinə qarşı qızılın olduqca bahalı və yumşaq bir maddə olması səbəbindən akupunktur əsnasında bədənə tətbiq olunması, lazım olan nöqtələrə batırılması çətin olmaqdadır. Buna bir həll yolu tapmaq məqsədiylə, qızılı iynə halına gətirərkən içinə bəzi metallar qoyulmuşdur. Qızılın müsbət bir təsiri vardır. Gümüş də çox yaxşı bir akupunktur iynəsi olmasına baxmayaraq, bir az mənfiliyə istiqamətli bir xüsusiyyət göstərir. İndiki vaxtda isə, dünyada qızıl və ya gümüş iynə istifadə edilməməkdədir. Elektrikli qızıl qədər yaxşı çatdıran standart bir poladın çıxarılması ilə bütün dünyada bu yeni metal istifadə edilməyə başlanmışdır

AKUPUNKTURDA QULAĞIN ƏHƏMİYYƏTİ
Qulaqda bədənin dərhal dərhal hər uzvuyla əlaqədar bir akupunktur nöqtəsi tapmaqdadır. Məsələn, insanın bağırsağı, ürəyi, qaraciyəri ilə əlaqədar nöqtələr qulağında mövcuddur. Buna görə akupunktur müalicəsində bədənlə birlikdə və ya tək başına qulaqdakı nöqtələr istifadə edilməkdədir. Digər tərəfdən qulağın bu xüsusiyyəti, xəstəliyin müəyyən, deteksiyona köməkçi olmaqdadır.

AKUPUNTUR və ZAYIFLAMA

Köklük
Köklük Nədir?
dünyada köklük
Niyə kilo almaq / vermək istədikdə zorlanır?
Bədən-kütləvi indeksi nədir?
Akupunktur və Zəifləmə
Akupunkturla səbəb daha asan və qalıcı zayıflanır?

Köklük (Obezite)
Köklük, bədəndə yağ toxumasının normaldan çox olmasıyla xarakterizə bir xəstəlikdir.

Kök bir adam ətraflı tədqiqi geçirildiğinde, bəzən heç bir anormallığı rastlanmayabilir. Bəzən fiziki olaraq da bir əlamət yoxdur. Ancaq, digər tərəfdən tip II şəkər xəstəliyi diaqnozu qoyulmuş xəstələrin 60% -i kökdür. Yenə, bədəndəki yağ toxumasının artması ilə, hormonal-metabolik xəstəliklərin və ürək-damar xəstəliklərinin ortaya çıxması ya da ağırlaşması arasında birbaşa bir əlaqə olduğu bilinməkdədir.

Bəs, elə isə niyə gərəyindən çox qida tüketiriz? Şişmanladığımızı görə görə niyə buna davam edirik? Bu sualların cavabları tədqiq və obez kəslərin yemək yemə mövzusunda daha tez xəbərdar, damaq tatlarının daha inkişaf etmiş olduğu, daha gec doydukları və yemək yemə işinin gündəlik həyatları içində başlarını daha çox məşğul etdiyi müşahidə edilmişdir.

Genetik, metabolik, hormonal və əsəbi bir çox kompleks sistem köklüyün meydana gəlməsində rol oynayar. Ailə quruluşu, bəslənmə vərdişləri, həyat tərzi, psixoloji problemlər bu kompleks sistemin hər hansı bir pilləsində təsirli olaraq köklüyə gedən yolu açar.

Obezite bir xəstəlik olduğu üçün, bir pəhriz uygulayıverip buraxmaqla aradan azaldılmasına. Yeni bəslənmə vərdişləri və yeni bir həyat şəkli tələb edir. Artıq çəki xəstəliyinin də, şəkər xəstəliyi və ya yüksək təzyiq kimi, həyat boyu təqib edilməsi lazımdır.
Köklük sıxlığı dünyada getdikcə artmaqdadır. Orta sıxlıq% 25 olaraq verilir; Buna görə kök olmayıb ideal kilosunun üzərində olanlar da əlavə nisbət% 50-ə çatır.

Obezite sıxlığının artmasının səbəbləri:
– Sosial-mədəni faktorlar,
– Bioloji faktorlar,
– Davranışsal faktorlar,
– Qida növ və qəbulunun artması və kolaylaşması,
– Spirt istehlakının artması,
– Texnologiyanın irəliləməsi ilə gündəlik eneji istehlakının azalması,
– Xüsusilə uşaqlıq çağında kompüter və televiziya qarşısında geçerilen zamanın artması ilə yağlı və qatqılı yemək istehlakının artması.

Yenilən qidalar, bədənimizdə metabolik hadisələr nəticəsində yandırılır və bu yanmadan əldə edilən istilik və eneji, hayatsal funksiyaların işləməsi üçün istifadə edilər. Maddələr mübadiləsi sürətini, bədən özü ayarlar; Yəni bədən az ya da çox enerji harcayabilme qabiliyyətinə malikdir. Ancaq, xərclənəcək eneji miqdarı bədənin vərdiş olduğu kilosunu qorumağa istiqamətli olaraq nizamlanmışdır. Bu səbəblə kilo vermək məqsədiylə az kalori alaraq, maddələr mübadiləsi sürəti düşər və struktur kilo itirməmək üçün özünü qorumağa çalışır. Bədənimiz, öz vərdiş olduğu kilosunu qoruma səyindədir.
Pəhriz edən bir çox adam çox az yedikləri halda, çox yavaş zayıfladıklarından şikayətlənərlər və çox vaxt da sabredemeyerek diyetə son verirlər. Bundan sonra da köhnəsi kimi yeməyə başlayanda, verilən kilolar çox daha sürətli bir şəkildə geri alınır və köhnə kiloya çatanacan kilo artımı durur.

Bunun bənzəri bir vəziyyət kilo almaq istəyənlərdə də görülər; gündəlik qida miqdarlarının iki və ya üç qatını yesələr belə çox az kilo ala bilərlər.
Bədənin kilo verməyə göstərdiyi bu müqavimət, insanoğlunun minlərlə illik keçmişində yaşadığı təbii fəlakətlər, müharibələr, xəstəliklər səbəbiylə aç qalmaqdan ortaya çıxmışdır. Təəssüf ki, 20-ci əsrin sonunda belə dünyada aclıq çəkən bölgələr var.

Nəticə olaraq bunları söyləyə bilərik:
Çəki vermək üçün çox tələsikçi olmamaq lazımdır. Həftədə 15 kq. verdirən möcüzə diyetlər son dərəcə təhlükəlidir və bu dərəcə həssas çalışan bir maddələr mübadiləsini pozmaqdan başqa bir işə yaramaz. Gündəlik 1000 kalori altındakı diyetlər ürək əzələsində ziyanlara səbəb olacaq ölümlərə yol aça bilər. Həftədə 0.5-1 kq. verməyi təmin edən diyetlər etibarlı olduğu qədər, qalıcı nəticələr da təmin edər. Daha sürətli kilo vermək istəyənlər, bunu bir az məşq edərək həyata keçirə bilərlər.
Praktikada köklüyün ölçülməsi üçün istifadə çox sadə iki üsul vardır:

1. BMI (Bədən Kütləvi Index) = Bədən çəkisi (kq.) / Boy² (m²)

<19
zəif

19-25
normal

25-30
çox kilolu

30-40
kök (obez)

> 40
çox kök (morbid obez)

2. Bel ətrafı ölçümü: Kişilərdə 102 sm., Qadınlarda 88 sm. üzəri riskli görülməkdədir.

Bədən kütlə indeksi və bel ətrafı ölçümü artdıqca, ortaya çıxacaq tibbi problemlərin ən əhəmiyyətliləri bunlardır:
– Ürək-damar xəstəlikləri
– Tip II şəkər xəstəliyi
– Hipertoniya
– Öd daşları meydana gəlməsi
– Qaraciyər piylənməsi
– Yuxu və tənəffüs problemləri
– Oynaqlarda degenerativ dəyişikliklər; xüsusilə bel, diz, omba kimi bədən yükünü daşıyan oynaqlarda əhənglənmə.

Akupunktur və Zəifləmə
Bilindiyi kimi akupunktur vərdiş müalicələrində istifadə edilər. Kilo vermə də bəslənmə vərdişlərinin və həyat tərzinin dəyişdirilməsi ilə mümkün olduğuna görə, bu yeni vərdişlərin əldə edilməsi zamanı, akupunktur xəstəyə çox böyük asanlıqlar təmin edər.

İştahı nizamlar və yeməklərə hücum motivinin aradan qaldırar.
Mədə asiditesi nəzarət altına alınaraq, mədə kəsilməsi, yanması kimi problemlər maneə törədilər.
Aşağı kalorili bəslənmədən ötəri yaşana halsızlıq önlənər.
Maddələr mübadiləsi sürətini tənzimləyir. Akupunkturla müalicə görən xəstə, öz-özünə etdiyi pəhrizlərdən daha asan kilo verməyi bacarır.
Akupunktur müalicəsi əsnasında, bədəndə serotonin və endorfin səviyyələri artmaqdadır. Bu hormonlar pəhriz edən adama dinclik verər, sedasyon təmin edər. Beləcə pəhriz edən adam, köhnə yemək yemə zövqünün məhdudlaşdırılmasından görə narahatlıq və narahatlıq yaşamaz.
30-40 kq. çoxu olan xəstələrin təbii ki uzun bir zaman pəhriz etmələri lazımdır. Ancaq, çox insanda belə bir səbir olmadığı üçün, hər bazar ertəsi başlanan diyetlər, hər şənbə sona çatar. Beləcə tez-tez edilən pəhriz sınaqları nəticəsində hər keçən günkilo vermək daha da çətinləşər. İşdə, bu kimi xəstələrdə akupunktur inanılmaz uğurlar təmin və xəstə 1 ilə qədər uzanan bir zaman dilimində onlarla kilo verə bilər. Xəstənin uzun müddət diyetə dayanabilmesinin səbəbi, akupunkturu yaratdığı sedatif və trankilizan təsirdən ötəridir. Ayrıca xəstə kilolarının əridiyini gördükcə daha çox motivasiya olub, bu işə dörd əllə sarılmaqdan.

Akupunktur və siqaret buraxma

Akupunkturla Siqaret Buraxma Müalicəsi
Akupunktur ilə siqaret necə buraxıla?
Akupunktur ilə neçə seansda siqaret buraxıla?
Akupunktur ilə siqareti buraxmada müvəffəqiyyət nisbəti nədir?
Siqareti Niyə Buraxaq?
Siqaret səbəb zərərli?
Siqareti buraxan bir insanın bədənində nə kimi müsbət inkişaflar olur?
Siqaret çəkən bir adamı buraxmağa itələyən səbəblər nələrdir?
Siqareti buraxma yolları nələrdir?
Siqareti buraxmaq istəyənlərin yaşadığı tipik qayğı və problemlər nələrdir?

Akupunktur ilə siqaret necə buraxıla?
Etməniz lazım olan tək şey siqareti buraxmağa qərar verməkdir. Bu, insanın həyatında ala biləcəyi ən əhəmiyyətli qərarlardan biridir. Bu qərarı verdikdən sonra, akupunktur, sizə siqareti yerə qoymaq böyük asanlıq təmin edəcək.

İnsanlarda serotonin və endorfin adı verilən iki maddə vardır. Bunlar beyində tapılar və rahatlıq, xoşluq, kef və dinclik kimi duyğular ilə əlaqədardırlar. Normalda insanlarda qəhqəhə atınca, xoşbəxt bir xəbər alınca ya da şokolad və ya gözəl bir şirin yeyincə, bir yeriniz acıyınca serotonin və endorfin səviyyəsi yüksəlir. Ancaq siqaret çəkənlərdə serotonin – endorfin ifraz işini siqaret boynuna götürdüyünü bədən otonomisini itirmişdir. Hani keyiflenince də, dertlenince də siqaret içilir ya, işdə, şərhi budur.

Siqareti buraxanlardan ilk həftə beyin serotonin ifraz işini reallaşdıra bədən olduqca çətin anlar yaşayır. Beyin ancaq 72 saat sonra köhnə vəzifəsini etməyə başlayır.
Bu 72 saatlıq müddət içində, xəstənin məhrumluq əlamətləri önlənsə, siqareti buraxması çox asanlaşar. Akupunktur ilə müalicə, adamın siqaret içmemekten ötəri meydana gələ biləcək şikayətləri ortadan qaldırar. Beləcə siqaret çəkmədən qərar vermiş olan adam, bunu heç çətinlik çəkmədən bacarar; çünki, akupunktur müalicəsi beyni yenidən siqaretə ehtiyac duymadan serotonin və endorfin ifraz etməsi üçün xəbərdar edər və bundan sonra da beyin köhnə otonomisini qazanar.

Akupunktur ilə neçə seansda siqaret buraxıla?

Üç gün üst üstə 20 dk.lık 3 seans müalicə tətbiq olunur. Toplam 1 saat davam edən bir müalicədir. Beləcə 72 saatlıq ən çətin keçən dövrdə bədən nəzarət altındadır. Daha sonra xəstənin asılılıq dərəcəsiylə əlaqəli olaraq əlavə seanslar edilə, amma ümumiyyətlə buna gərək qalmaz. Müalicə müddətində tək bir siqaret belə içilmemesi və nikotin preparatları istifadə edilməməsi lazımdır. Əks halda, başladığımız nöqtəyə geri qayıdarıq.
Akupunktur müalicəsi ilə siqareti buraxmada müvəffəqiyyət nisbəti nədir?
% 90 – 95 kimi yüksək bir müvəffəqiyyət nisbəti vardır.

Siqaret səbəb zərərli?
Tütün istifadəsi təxminən 200 il əvvəlinə qədər gedir. İlk zamanlarda tütünün sağlamlığa yaxşı gəldiyi düşünülürdü. Siqaretin zərərləri 1950-ci illərə qədər çox çox bilinmirdi. Ancaq, daha sonrakı illərdə edilən araşdırmalar, siqaretin insan sağlamlığına həqiqətən zərərli olduğunu ortaya çıxardı. Siqaret tüstüsündə sağlamlıq baxımından zərərli yüzlərlə (bu sayı abartılmamıştır) maddə var. Nümunə vermək lazım olsa, bunların ən çox bilinenlerinden bir neçə dənəsi; ammonyak, terebentin, kadmium, İnsektisit, naftalin, aseton, arsenik, formal, hidrogen siyanür, radon, polenyum, tozlardan …
Bunların bir çoxu kanserogen. Ayrıca tütün və siqaretin sarıldığı kağızın yanmasından ötəri ortaya çıxan maddələr və qatran da yenə konserojen maddələr arasındadır.
Qəlib – Damar sağlamlığı baxımından xüsusilə təhlükəli olan maddələr isə nikotin və karbonmonoksittir. Nikotin ürək artımlarını sürətləndirir, təzyiqi qaldırır, qan laxtalanmasını artırır. Yəni ürəyin yükünü və oksigen ehtiyacını artırır. Bütün yanma hadisələrində ortaya çıxan zəhərli bir qaz olan karbonmonoksit isə, qandakı oksigen ilə birləşərək qanda olan oksigen miqdarını salar. Nəticə olaraq nikotin səbəbiylə oksigenə ehtiyacı artmış olan ürək, qanda kafi oksigeni tapa bilməz və işi çox daha çətinləşər.

Siqaret istifadəsi ilə birbaşa əlaqəsi olduğu sübut xəstəlikləri belə sıralıyalım: Ağız xərçəngləri, həzm sistemi xərçəngləri, tənəffüs sistemi xərçəngləri, ağciyər xəstəlikləri, ürək və damar xəstəlikləri, xora, mesane xərçəngi.

Dünya Sağlamlıq Təşkilatına görə dünyada 1 milyard 100 milyon insan siqaret çəkir. Kişiləri% 47\’si, qadınların 12% -i siqaret narkomanı. Bundan başqa, son illərdə siqaret çəkən qadınların sayında nisbətən daha çox bir artım olduğu müşahidə edilməkdədir. Bu da dünyaya yeni gələcək nəsillərin sağlamlığını birbaşa olaraq təsir edəcək. Son rəqəmlərə görə, dünyada ildə 3 milyon adam siqaretə bağlı xəstəliklər səbəbiylə ölməkdədir.
İndi dərhal yeri gəlmişkən əhəmiyyətli bir mövzuya toxunmaq lazımdır. Məsələn; ağciyər xərçənginin siqaretə bağlı olaraq meydana gəldiyi yerdə deyilir. Lakin siz daha keçən ay ağciyər xərçəngindən ölən bir tanışınızın heç siqaret içmədiyini bilirsiniz və mütəxəssislərin bir az çox abarttığını düşünürsünüz. Bunun şərhi belə: Ağciyər xərçənginin 4 növü vardır; hətta bunların da alt qrupları vardır. Bunların içində siqaret istifadəsi ilə birbaşa əlaqədar olanlar (% 60) onsuz da ən sıx görülən xərçəng növləridir. Siqaret ilə əlaqəsi olmayan isə, çox daha az nisbətdə görülən bir xərçəng növüdür.

İngiltərədə edilən bir araşdırmaya görə gündə 20 sigara\’dan çox çəkənlərin 40% -i, daha pensiya yaşına gəlmədən ölməkdədir. Halbuki siqaret çəkməyənlərdə bu nisbət% 15\’dir.

Bir də passiv siqaret çəkən anlayışı var. Siqareti içən adam, əgər filtrli siqaret çəkirsə, bu filtr bir miqdar zərərli maddənin keçişini maneə törədə bilər. Halbuki siqaretin ucundan havaya qarışan duman heç bir süzgəcdən keçmədiyi üçün daha təhlükəlidir. Yəni uzun müddət bu dumana məruz qalan və passiv siqaret çəkən deyilən kəslər də təhlükə altındadır. Ayrıca unutmamaq lazımdır ki, siqareti içən adam də havaya yayılan bu dumanı yenə Tənəffüs. Siqaret çəkilən evlərdəki kiçik uşaqlarımız bronxit və sətəlcəm kimi tənəffüs yolu xəstəliklərinə daha tez tutulurlar. Passiv siqaret çəkən olduqlarından ağciyər xərçəngi baxımından risk grubundadırlar və irəlidə siqaret çəkməyə daha çox meylli olurlar.
Xüsusilə inkişaf etmiş ölkələrdə ictimaiyyətə əks olunan bu nəticələr və alınan tədbirlər nəticəsində siqaret istifadəsi% 50-yə çatan nisbətlərdə azaldılmışdır. ABŞ, İngiltərə, Kanada bu mövzuda müvəffəqiyyətli ölkələr arasındadır.

Digər tərəfdən, eyni zamanda siqaret istehsalçısı olan bu ölkələr, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə əldə etdikləri pazarlarını böyütmə səyi içindədirlər.
Siqareti buraxan bir insanın bədənində nə kimi müsbət inkişaflar olur?
20 dk sonra təzyiq və nəbz normala dönər.
8 saat sonra bədən özünü yeniləməyə başlayır. Qan oksigeni normal səviyyəyə çıxar.
24 saat sonra ürək böhranı riski azalmağa başlayır. 1 il sonra yarıya düşər.
48 saat sonra duyğu orqanları yaxşı işə başlayır. Dad və iy duyğusu düzələr. Dəri özünü yeniləyir.
72 saat sonra Ağciyər tutumu artar, tənəffüs rahatlayar.
2 həftə sonra efor tutumu artar (Yerimə, nərdivan çıxma …).
1-9 ay içində ağciyər hüceyrələri yenilənir. Ağciyər xəstəlikləri (sətəlcəm kimi) riski azaldar. Öskürək, nəfəs darlığı düzələr.
5 il sonra ağız, boğaz, yemək borusu xərçəngi riski% 50 azalır.
Pankreas, mesane, rəhm xərçəngi riski azalır.
Həzm sistemi xorası riski azalır.
Siqaret hamiləlikdən əvvəl ya da hamiləliyin ilk 3 ayında buraxılsa erkən doğum riski və aşağı doğum kilolu körpə doğma riski, içmeyenlerdeki səviyyəyə enər.
Koronar ürək xəstəliyi riski siqaretin buraxılmasından 15 il sonra siqaret çəkməyənlərin səviyyəsinə enər.
Eyni evdə yaşayan kiçik uşaqlar və körpələrin, tənəffüs yolu xəstəliklərinə tutulma riski azalır.

Siqaret çəkən bir adamı buraxmağa itələyən səbəblər nələrdir?
Siqaretə bağlı bir xəstəliyin ortaya çıxması.
Qiymətin bahalı gəlməsi.
Siqaretin zərərləri haqqındakı nəşrlər.
Ətrafı tərəfindən buraxmağa istiqamətli təşviq, qınama.
Bağlı yerlərdə siqaret içində rəhiq qadağan edilməsi.

İnkişaf etmiş ölkələrdə siqaretin zərərləri haqqında yazılar, siqaretin qiyməti, qınama və qadağalar təsirli olmaqdadır; ancaq, bizim insanımızı bir xəstəliyin ortaya çıxması daha çox təsir etməkdədir. Məsələn, ürək böhranı keçirmiş və ya by-pass əməliyyatı olmuş xəstələrin siqareti buraxma nisbətləri yüksəkdir və müvəffəqiyyətlidir.
Siqareti buraxma yolları nələrdir?
akupunktur,
Qrup Therapy,
Hipnoz,
Şəxsi səy ilə buraxma,
Farmokolojik müalicə.
Siqareti buraxmaq istəyənlərin yaşadıqları tipik qayğı və problemlər nələrdir?
Siqareti azaltmaq mı, tamamilə buraxmaq mı? Məhrumluq əlamətlərinin daha uzun sürməsinə səbəb olur. Əksəriyyətlə müvəffəqiyyətsizliklə nəticələnir. Siqaret miqdarı yenə artırılır.
Ara ara siqaret çəkmək: Bədənə təkrar nikotin təsirini xatırladır. Zamanla nizamlı olaraq içməyə çevrilər. Halbuki siqaret içilmemesini alışmaq daha asandır.
Ətraf təzyiqi: Siqareti buraxanların çoxu ətrafı tərəfindən sanki təkrar içməyə məcbur edilir. Bu, siqaret çəkənlərin bir adamı daha itirmələrindən qaynaqlanan maraqlı bir psixoloji durumdur. Ancaq qısa bir zaman içində yoldaşlarınız da siqaret içmediğinizi qəbul edib sizi rahat buraxacaqları.
Qatran və nikotin səviyyəsi aşağı (light) siqaret içmək: Bu vəziyyətdə ümumiyyətlə gündəlik siqaret ədədi artırılaraq köhnə nikotin səviyyəsi tutturulmaya çalışılar. Onsuz da \”təhlükəsiz siqaret\” yoxdur.
Məsuliyyəti başqasına yıxmaq: Çox adam sevdiyi biri onu desteklemezse sigarayy buraxmaqdan qaçar. Hətta sınayıb də uğursuz başqasını cinayətlər. Halbuki siqareti buraxmaq əvvəlcə fərdi bir problemdir, mütləq özünüzə güvənməyi başarmalısınız.
Kökəlmə qorxusu: Gerçəkdə siqareti buraxanların yalnız 1/3-ü kilo alır və bu fərq əslində 3-4 kq. qədərdir. Bundan daha çox alınan kilolar özünə etibarsızlıqdan irəli gələn, siqareti əldə və ağızda tutmaq vərdişinin yerini alan, tez bazar qəlyanaltı vərdişidir. Halbuki, əslində siqareti buraxmaqdan ötəri ilk günlərdə açılan iştah, qısa bir müddət sonra normala dönər.
Məhrumluq əlamətləri: Şiddətli nikotin axtarışı, gərginlik, əsəbilik, narahatlıq, əsəbilik, yuxu keyfiyyətinin pozulması, iştah artımı və bənzəri əlamətlər ola bilər. Bu əlamətlər keçicidir və bədənin özünü onardığını göstərir. Məsələn, öskürək və bəlğəm artımı, tənəffüs yollarındakı titrək tüklərin zəhərli maddələri atmaq üçün vəzifələrini yerinə yetirməyə başlamasından qaynaqlanır. Məhrumluq əlamətləri siqaret buraxanların 2 / 3ün görülər. İfadə olunar, ilk 72 saat içində şiddətlidir. 7-10 gün içində azalaraq ortadan qalxar.