Ana səhifə » Blog » Agammagloblünemi

Agammagloblünemi

İmmünglobülin adı verilən, immunitet sisteminin əsas zülallarının çox aşağı olduğu irsibir xəstəlikdir. İmmünglobülinler anticisim vəzifəsi görərlər və aşağı miqdardaolduqlarında infeksiyalara tutulma ehtimalı artar.

səbəblər:
Ümumi olaraq kişiləri təsir edən bu xəstəlikdə, immunitet sistemi hüceyrələrindən Blimfositlər böyüməsini maneə törədən genetik bir problem mövcuddur. Bu səbəbləbədəndə çox az miqdarda İmmünglobulin çıxarılar. Bu da infeksiyalara meyl yaradar.

Bu xəstələrdə, Hemofilus ifnluenza, pnömokok, stafilokok kimi infeksiyalar tez görülər.Ümumiyyətlə mədə-bağırsaq traktının, oynaq, ağciyər, dəri və üst tənəffüs yoluinfeksiyaları görülər.

Infeksiyalara ümumiyyətlə həyatın ilk 4 ildə görülər. Müalicədə immünglobülinler damaryolu ilə verilir. Kalıcı müalicədə sümük iliyi nəqli düşünülə bilər.