Menu
X
Həkim Haqqında
  

Urologiya

Prof. Dr. Nəzmi Yalçın İlker, tibb təhsilini Türkiyədə alıb. Marmara Universitetində 1988-2011-ci illər arasında müəllim olaraq çalışdı. Endoüroloji sahəsində uzmanlaştı .1994-ci ildə urologiya sahəsində professor oldu. Cərrahi elmlər bölüm başçılığı vəzifəsini 5 il müddət ilə etdi. Marmara universitetində çalışdığı illərdə universitet vəqf xəstəxanasına qurulmasında vəzifə aldı və 6 il müddət ilə idarəçiliyini etdi. 2005-ci ildə Anadolu Sağlamlıq Mərkəzində uroloq olaraq işə başlayan Prof. Dr. İlker, 2012-ci ildən bu yana Anadolu Sağlamlıq Mərkəzi urologiya və tibbi xidmətlər direktoru vəzifəsini davam etdirir.

JHM ilə yaxın əlaqələr davam etdirərək xəstə təhlükəsizliyi və məmnuniyyətini, xəstə mərkəzli xidmət anlayışını təşkilatına yerləşdirmək üçün qüvvətli səy göstərir.

Umumi Məlumatlar
 • Təhsil / Təcrübə / Təlimlər

  universitet
  19 May Universiteti Tibb Fakültəsi, Samsun 1980

  İxtisas Təhsili
  Hacettepe Universiteti Urologiya Fundamental elm sahəsi, Ankara 1984

  Köməkçi Dosent
  Marmara Universiteti Tibb Fakültəsi, Urologiya Fundamental elm sahəsi, İstanbul 1988

  Dosent
  Marmara Universiteti Tibb Fakültəsi Urologiya Fundamental elm sahəsi, İstanbul 1989

  Professor
  Marmara Universiteti Tibb Fakültəsi Urologiya Fundamental elm sahəsi, İstanbul 1994

 • Ixtisaslaşmış Olduğu Sahələr

  Üriner sistemi daş xəstəliyi
  Prostat xəstəlikləri
  Qadın ürologiyası
  Endoürologiya
  Böyrək transplantasiyası
  Sidik yolu infeksiyaları
  Üroonkologiya
  Üroqinekologiya


 • Uzvlük

  Endoüroloji Dərnəyi
  Üroonkoloji Dərnəyi
  American Association of Urology
  European Association of Urology
  Uroloji Cərrahi Dərnəyi
  ACPE (American College of Physician Executives)

 • Elmi İş və Məqalələr

  1. Akdaş, A.,Kırkalı,Z.,Şengör,F.,İlker.Y.,Taşar,Ç.:the value of Thio- tepa in the treatment of superficial baldder tumors. The Turkish Journal of Pediatrics, Vol.26,No:1-4:243-250,1984
  2. Akdaş,A.,Kırkalı,Z.,Altuğ,U.,İlker.Y.:treatment results of stage 3 germinal testicular tumors.The Turkish Journal of pediatrics,Vol.26,No:1-4: 301-306,1984
  3. Akdaş,A.,İlker.Y.,Kırkalı,Z.,Bakkaloğlu,M.:The results of the treatment of stage 1 and 2 nonseminomatous germinal testicular tumors.The Turkish Journal of Pediatrics,Vol.26,No:1-4:291- 296,1984
  4. Akdaş, A.,Remzi,D.,Ergen,A.,Kırkalı,Z.İlker Y.:Experience with treatment of nonseminomatous germ cell tumors of testis in Turkey.Testicular cancer and other tumors of the genitourinary Tract.Ed. by M.roven,Mc.Callus,T.H.Smith and M.A.Berksham.New York And London. 1985,pp 263-268
  5. Akdaş,A.,İlker.Y.:Outpatient hydrocele and spermatocele repair under local anesthesia.J.Urol.132:1209,1984 6-İlker.Y.,Özgür,S.,Çetin,S:Effect of papaverin on solute transport in peritoneal dialysis.Int.Urol.Nephrol.21:119-123,1989
  6. İlker.Y.,Özgür,S.,Yazıcıoğlu,A.Çetin,S.,Taşdemir,O.,Andaç,H.: Comparison of silicone and latex ureteral cahteters in the Development of ureteral stricture following open- heart surgery.Hacettepe Medical Journal,Vol.21, No 4: 265-268,1988
  7. Özgür,S.,Çetin, S.,İlker Y.:Percutaneus renal cyst aspirasyon and treatment with alcohol.Int.Urol.Nephrol.20:481-484,1988
  8. Çetin, S.,.Yazıcıoğlu,A., Özgür,S.,İlker.Y.,Dalva,İ.:Vesicovaginal fistula repair.A simple suprapubic transvesical approach. Int.Urol.Nephrol. 20:265-268,1988
  9. Çetin,S.,Özgür,S.,yazıcıoğlu,A.,Ünsal,K.,İlker.Y.:Ultrasonic lithotripsy of ladder stones.Int.Urol.Nephrol.20:361-365,1988
  10. İlker.Y.,Türkeri,L.,Ersev,D.,Şimşek,F.,Gürmen,N.,Akdaş,A.:Unusual foreign body in the bladder and urethra.Hacettepe Medical Journal, Vol.22, No2: 165-167,1988
  11. Ersev,D., Türkeri, L., İlker.Y., Şimşek, F.,Akdaş, A.:Intravesical Mitomycin-C in the treatment of superficial transitional cell Carcinoma of the bladder.The Turkish Journal of Cancer,Vol.18, No:4:153-156, 1988
  12. Akdaş,A.,Türkeri,L., Ersev,D.,Şimşek,F.,İlker.Y.,Gürmen,N.: transurethral ultrasonography.Hacettepe Med.J. 23(1):121-126,1990
  13. Ersev,A.,Ersev,D.,Türkeri,L.,ilker.Y.,Simşek,F.,Küllü,S.,Akdaş,A.: The relation of prostatic acid phosphatase and prostatic specific Antigen with tumor grade in prostatic adenocarcinoma:An İmmunohistochemical study.In Prostate Cancer and Testicular Cancer.EORTC Genitourinary Group Monograph 7.prostate cancer and Tesicular cancer.AlanR.Liss Inc.New York,1989.pp.129-134.
  14. Ersev,D.İlker.Y.,Şimşek, F.Akdaş,A.:Current approaches in the treatment of bladder cancer and policy in Marmara University Hospital.Int.Urol.Nephrol.22(5):441-445,1990
  15. Türkeri,L.,Küllü.S.,İlker.Y.,Akdaş,A.:Leydig cell tumor.Marmara Med.J.2(1):71-75,1989
  16. Akdaş,A.,Şimşek,F.,İlker.Y.,Ersev,D.,Türekeri,L.:The efficacy of bleomycin,etıoposide,cisplatinum chemoterapy regimen in the testicular tumors with high volume metastases.Hacettepe Med.J.23(29:143-148,1990
  17. Ersev,D.,Dillioğlugil,Ö.,İlker.y.,Şimşek,F.,Akdaş,A.:The efficacy of prophylactic use of gentamycin use in postoperative urinary tract infection after endoscopic procedures of urinary tract.Urol.ınt.48:401-403,1992
  18. Şimşek, F.,Gökalp,A.,İlker.Y.,Akdaş,A.:Concealed penis:An infrequent complication of circumcision. Marmara Med.J. Vol 3, No 4:172-173,1990
  19. Şimşek F.,İlker.Y.,akdaş,A.,Türkeri,L.:Teflon injection in the management of vesicoureteral reflux Int.Urol.nephrol.23(1):27-30, 1991
  20. Türkeri,L.,İlker.Y.,Şimşek,F.,Akdaş,A.:Neoadjuvant (Induction) Chemoteraphy in Advanced bladder carcinoma Int. Urol. Nephrol., 25(3):259-263,1993
  21. Bircan,K.,Özen,H.A.,Ergen,A.,Başar,S.,Özgür,S.,İlker.Y., Karaoğlu,E.,Remzi,D.:Raveron versus placebo in the conservative Treatment of BPH.Int.Urol.Nephrol.22(4)345-348,1990
  22. Akdaş,A.,Şimşek,F.,İlker.Y..:Present status of undergraduate urological education in Turkey:Is standardisation necessary? Eur.Urol.17:213-215,1990
  23. Şimşek,F.,türkeri,L.,İlker.Y.,Akdaş,A.:Severe obstruction of the urinary tract doe to talcum powder granuloma after surgery. Int.Urol.Nephrol. 24(1)31-34,1992
  24. İlker.Y.,Dillioğlugil,Ö.,Akdaş,A.:The cost and availability of therapeutic options in advanced prostatic carcinoma in Turkey.Int.Urol.Nephrol.24(2):155-157, 1992
  25. Şimşek,F., Türkeri,L.,İlker.Y.,Akdaş,A.:Transurethral grooving of the prostate for the treatment of benign prostatic hyperplasia :An alternative to transurethral incision. Br. J. Urol. 72:84-87,1993
  26. Ersev,D.,İlker.Y.,Şimşek,F.,Kuyumcuoğlu,U.,Akdaş,A.:Preliminary results of Transurethral Microwave Thermotherapy in the treatment of Benign Prostatic Hyperplasia in Turkey.Eur.Urol.21:187-191,1992
  27. Şimşek,F.,Dillioğlugil Ö.,İlker.Y.,Akdaş,A.:Single dose ofloxacin treatment in women with with dysuria and frequency. Int. Urol. Nephrol. 25 (3): 249-254,1993
  28. İlker.Y.,Alican, Y.,Şimşek,F.,Türkeri,L.,Akdaş,A.:Extracorporeal Shock Wave Litotripsy Monotherapy of Staghorn Calculi with Dornier MFL 5000.J.Endourology,Vol 8 No:1, 13-14, 1994
  29. Akdaş,A.,Şimşek, F., İlker.Y.,Türkeri,L.,Ercan,H.:The value of Prostatic Acid Phosphatase and Prostate Spesific Antigen as serum markers in carcinoma of the prostate.Int.Urol.Nephrol.25(3):271-278,1993
  30. Akdaş,A.,Dillioğlugil,Ö.,Çevik,İ.,İlker.Y.:Impact of prostate spesific antigen density in benign prostatic hyperplasia and prostate carcinoma:Preliminary results.Eur.Urol.25:299-303,1994
  31. Türkeri,L.,Akdaş,A.,İlker.Y.:Short term bioeffects of extracorporeal shock wave lithotripsy. J.Endourol.Vol:8,No:3:187-190,1994 34-İlker.Y.,Dillioğlugil,Ö.,Tarcan,T.,Türkeri,L.,Akdaş,A.:The role of ureteroscopy as a diagnostic and therapeutic tool in various indications.Int.Urol.Nephrol.26(6),647-654,1994
  32. Şimşek,F.,Dillioğlugil,Ö.,İlker.Y.,Akdaş,A.:Correction of primary and secondary vesicoureteral reflux by subureteric teflon injection.Int.Urol.Nephrol.2781):51-56,1995
  33. 36-Akdaş,A.Tarcan,T.,Dillioğlugil,Ö.,Çevik,İ.,İlker.Y.:Role of Prostate Spesific Antigen Density in benign prostatic hyperplasia and prostate carcinoma.Paris Proceedings 4th ınternational Symposium on Recent Advances in urological Cancer Diagnosis and Treatment 22-24 1994
  34. Erton,M.,İlker.Y.,Ceyhan,N.,Akdaş,a.:Retroperitoneal fibrosis due to malignancy:A case report.Int.Urol.Nephrol.27(2):147-150,1995 38-Şimşek,F.,Hayran, O.,Tarcan,T.,İlker.Y.,Akdaş,A.:Social and medical aspects of undescended testis in Turkey.Eur.Urol.28:161-164,1995
  35. İlker.Y.,Tarcan,T.,Şimşek,F.,Akdaş,A.:Changing patient and stone features for shock wave lithotripsy (SWL) in Turkey.Int Urol Nephrol. 27(6)663-668,1995
  36. İlker.Y.,Türkeri,L.,Korten,V.,Tarcan,T.,Akdaş,A.:Antimicrobial prophylaxis in the management of urinary stones by extracorporeal shock-wave lithotripsy:ls it necessary?Urology,46(2):165-167,1995.
  37. İlker.Y.,Tarcan,T.,Akdaş,A.:When should one perform shock wave lithotripsy for lower caliceal stones?J.Endourol.Vol9,No:6:439-941,1995. 42-İlker,Y.,Erton,M.,Şimşek,F.,Akdaş,A.:ESWL for urinary tract stones using Dornier MFL 5000,performed by the technician.Int.Urol.Nephrol.27(5):51151 3,1 995.
  38. Türkeri,L.,Çevik,İ,İlker,Y. Akdaş,A.:Letter to the Editor.J.Urol.,155:290, 1996.
  39. Akdaş,A.,Tarcan,T.,Tbrkeri,L.,Çevik,İ.,Biren,T.,İlker.Y.:The impact of prostate spesific antigen density in predicting prostate cancer when serum prostate spesific antigen levels are less than 10 ng/mI.Eur.Urol.29:1891 92,1 996.
  40. Erton,M.L.,İlker,Y.Akdaş,:Nephrogenic Adenoma;A rare entity in chronic irritation or infection of the bladder.Marmara Medical Journal,Vol.9,No:2:7475,1 996.
  41. İlker,Y.,Türkeri,L.,Dillioğlugil,O.,Akdaş,A.:Spontaneous fracture of indwelling ureteral stents in patients treated with extracorporeal shock wave lithotripsy:Two case reports.Int.Urol.Nephrology,28(l):15-19,1996.
  42. Erton,M.,İlker.Y.,Akdaş,A.:Carcinoma in-situ and treatment options. Int.Urol.Nephrology,28(l):33-42,1996.
  43. Çevik,İ.,Türkeri,L.N.,Özveri,H,İlker,Y.,Akdaş,A.:Short-Term effect of digital rectal examination on serum Prostate Spesific Antigen levels. Eur.Urol.29(4):403-406,1996.
  44. İlker,Y.,Türkeri,L.N.,Korten,V.,Tarcan,T.,Özveri,H.,Şimşek,F.,Akdaş,A.: The role of antibiotics in patients with increased risk of irfection during extracorporeal shock wave lithotripsy treatment.Marmara Medical Journal,Vol.9,No 4,174-177,1996.
  45. İlker.Y.,Tarcan,T.,Akdaş,A.:Economics of different treatment options of benign prostatic hyperplasia in Turkey.Int.Urol.Nephrol.28(4):525-528,1996.
  46. Türkeri,L.N.,İlker,Y.,Akdaş,A.:Letter to the Editor,Neodymium:Yag laser removal of stone formed on nonabsorbable suture used previously in colposuspension.J.Urol.,Voll57:962-963,1997.
  47. Akdaş,A.,Tarcan,T.,Türkeri,L.,Biren,T.,Küllü,S.,İlker.Y.:The impact of prostate spesific antigen,its density and the gleason score in prediction of extracapsular disease in prostate carcinoma.Eur.Urol.31:311-316,1997
  48. Özener,Ç.,Kırış,S.,Lawrence,R.,İlker.Y.,Akoğlu,E.:Potential beneficial effect of tamoxifen in retroperitoneal fibrosis.Nephrology Dialysis Transplantation,12:2166-2168,1997.
  49. Özveren,B.,İlker,Y.,Akdaş,A.:Use of plastic fluid-bags in dorsal lithotomy positioning.Br.J.Urol.82:585-586,1998.
  50. Çevik,İ.,Özveren,B.,İlker.Y.,Emerk,K.,Akdaş,A.:Effects of single- shot ande twin-shot shockwaves on urinary enzyme concentrations.J.Endourol. 13(6):403-8,1999
  51. Erkurt,B.,İlker.Y.,Budak,Y.,Özveren,B.,Türkeri,L.,Akdaş,A.:Effect of urinary stone disease and extracorporeal shockwave lithotripsy on excretion of glyosaminoglycans.J.Endourol.13(8):553-7,1999
  52. Çevik,İ.,Çam,K.,Türkeri,L.,İlker.Y.,Akdaş,A.:Pheochromocytoma associated with ipsilateral renal cell carcinoma.African Journal of Urol.6(2):91-93, 2000
  53. Ertuğrul,A.,Yücel,S.,İlker.Y.,Akdaş,A.:Use of double J stent in a case of spontaneous ureteral extravasation of urine.Arch.Esp.de Urol.,5:491-493, 2000
  54. İlker,Y.,Tarcan,T.,Özveren,B.,Yıldırım,A.:Anterior urethropexy according to lapides:How effective is it in the treatment of genuine female stress incontinence?Arch.Esp.Urol.,56,1:95-99,2003
  55. Özgür,A.,İlker,Y.,Türkeri,L.:Cervical lymph node enlargement on the right side as the initial manifestation of metastatic prostate cancer.Arch.Esp.Urol.56,7:859-861,2003.
  56. Özgür,A.,Şişmanoğlu,A.,Yazıcı,C.,Coşar,E.,Tezen,D.,İlker,Y.:Intravesical stone formation on a contraceptive device.Int.Urol.Nephrol.,36:345-348, 2004.
  57. Demir,A.,Temiz,Y.,Bozkurt,S.U.,Erbarut,I.,İlker,Y.:An HIV-negative penil kaposi sarcoma.Int.Urol.Nephrol.,36:559-561,2004
  58. İlker,Y.,Ozgur,A.,Yazıcı,C.:Treatment of ureteral stones using Holmium:YAG laser.Int.Urol.Nephrol.,37:31-34,2005.
  59. Ozgur,A.,İlker,Y.:Extracoporeal shock wave lithotripsy of renal pelvic stones with PCK Stonelith lithotripter.Int.Urol.Nephrol.,37:9-11,2005.
  60. Tarcan,T.,Önol,F.,İlker,Y.,Alpay,H.,Şimşek,F.,Özek,M.:The timing of primary neurosurgical repair significantly affects neurogenic bladder prognosis in children with myelomeningocele..J.Urol,176:1161-1165,2006.
  61. Tarcan,T.,Önol,F.,İlker,Y.,Şimşek,F.,Özek,M.:Does surgical release of secondary spinal cord tethering improve the prognosis of neurogenic bladder in children with myelomeningocele?J.Urol,176:1601-1606,2006.
  62. Tarcan,T.,Önol,F.,Tanıdır,Y.,Alpay,H.,İlker,Y.,Şimşek,F.,Özek,M.:Are myelodysplastic children receiving sufficient health care in Turkey?An analysis of the problems in primary management and their impact on neuro-urological outcome.J.Pediatric Urology,3:19-23,2007.
  63. Uyar,S.,Ahıskalı,R.,Kaya,H.,Demir,A.,İlker,Y.:Solitary fibrous tumor of the kidney.J.Compliation,115:259-262,2007.
  64. Cagatay,C.N.,Baltacıoğlu,F.,Cengiz,I.,Akpınar,I.N.,İlker,Y,Türkeri,L.: Transarterial glue enbolisation in iatrogenic renovascular injuries. Int.Urol.Nephrol.40(4):875-9,2008.

İxtisaslar
 • Urologiya
Videolar

image

© 2017 Turkiye Xestexanalari.

Site Yapıcı