Menu
X
Həkim Haqqında
  
Ortopediya və Travmatologiya
Koru Xestexanası / Ankara
Umumi Məlumatlar
 • Təhsil / Təcrübə / Təlimlər

  DR.M.Ü Təcili yardım vetravmatoloji Hasatnesi 1992-2012-Ankara
  Xüsusi Çankaya Xəstəxanası əl cərrahiyyəsi-Ankara
  Atatürk Təhsil və Araşdırma Xəstəxanası-Ankara
  Xüsusi Minesera Aldan Xəstəxanası

 • Ixtisaslaşmış Olduğu Sahələr

  İdman zədə və Artroskopi
  Artroplasti
  El cərrahiyyəsi
  Travmatologiya
  Çiyin dirsək cərrahiyyəsi

 • Uzvlük

  Türk Ortopediya və Travmatologiya, Dərnəyi
  Türk İdman xəsarət Dərnəyi
  Türk çiyin və Dirsək Cerarrahisi Dərnəyi
  Dünya Məktəb idmanları idarə heyəti üzvlüyü
  Türkiyə Atletizm Federasiyası Sağlamlıq heyəti

 • Elmi İş və Məqalələr

  Maarifləndirici olaraq qatıldığı kurslar:
  1. Tüsyad XII. İleri cerrahi Artroskopi Kursu ve III: spor travmatolojsinde Güncel
  Kavramlar Toplantısı 9-11 Haziran 2011 Ankara
  2. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve teknolojisi Yüksekokulu 4. Antreman Bilimi
  Kongresi
  Iştirakçı olaraq qatıldığı Beynəlxalq Kurslar və yığıncaqlar:

  1. 11. EFORT Congress 2-5 June 2010 Madrid Spain
  2. Domestic Meeting Of the European Hip Society 21-24 June Antalya Turkey 2006
  3. SICOT /SIROT XXIII. World Congress İstanbul 2005
  4. 7. Congress of Asia -Pasific Knee Society APKS 1-44 November 2004 Ankara
  Turkey
  5. Reading Shoulder Surgery Unit Visiting Fellow November 2002 - February 2003
  Reading Great Britain.
  5.Copeland Shoulder Surface Replacement Arthroplasty 25-26 November 2002
  Reading great Britain
  6. Advanced Course Of Arthroscopic Surgery IV June 12 1998 Ankara Turkey
  7.Hacettepe University School of Medicine Biannual Meeting III Congenital Hip
  Dislocation 1-11 October 1996 Ankara/Turkey
  8. 3.Turkısh Sports Traumatology Arthroscopy Knee Surgery Congress 25-27 September
  1996 Ankara Turkey
  9. AO Seminar 18 September 1998 Ankara Turkey
  Katılımcı olarak katıldığı Ulusal Kurslar ve toplantılar:
  1. TOTBİD_TOTEK Ortopedi ve Travmatoloji Çekirdek Eğitim (ÇEP) Klinik Bilgi
  Yenileme Kursu 22-24 Eylül 2011 İstanbul
  2. 6. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi 25-28 Mart 2011 Ankara
  3. IX. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi 14-18 Ekim 2008
  İstanbul
  4. XX.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 23-28 Ekim 2007 Ankara
  5. IV. Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi 2-4 Mart 2006 İstanbul
  6. 1. Baltalimanı Ortopedi günleri 11-12 haziran 2004 İstanbul
  7. III. Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi 31 mart -3 niasn 2004 Ankara
  8. 9. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongresi 19-23 Mayıs 2004 Bodrum
  9. Hacettepe Üniversitesi sürekli Tıp Eğitimi etkinlikleri Spor Yaralanmaları Kursu 6
  Nisan 2002 Ankara
  10. 6. Türk Spor Yaralanmaları ve Diz Cerrahisi Kongresi 21-26 Ekim 2002 Antalya
  11. XVII.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 24-29 Ekim 2001 Antalya
  12. AO Diz Çevresi Kırıklarında Cerrahi Tedavi Kursu 28-29 Eylül 2000 Ankara
  13. Türk Spor Yaralanmaları ve Diz Cerrahisi deneği Artroskopide Güncel Kavramlar 8-
  10 Ekim 1999 Ankara
  14. Türkiye Omurga cerrahisi Derneği Temel Omurga Cerrahisi Kursu -1 14-15 Şubat
  1998 İzmir
  15. Sports Injuries Days VII November 1998 Ankara
  16. 4.Türk Spor Yaralanmaları ve Diz Cerrahisi Kongresi 29 Eylül -2 Ekim 1998 İzmir
  17. Ankara Numune hastanesi ve Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi II. Birleşik
  Bilimsel Sempozyumu 27-28 Ekim 1997 Ankara
  18. El Bileği temel Kursu II ,El Bileği Artroskopisi Ve Endoskopik Karpal Tünel
  Cerrahisi Kursu 26-27 Ekim 1997 Ankara
  19. X. Uluslararası Katılımlı Gazi Ortopedi Günleri Ayak ve Ayak Bileği 5-7 Haziran
  1997 Ankara
  20. XV.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 13-17 Eylül 1997 İstanbul
  21. SSK Ankara Eğitim Hastanesi Vertebra Kırıklarında Anterior enstrumantasyon Paneli
  13 Ocak 1996 Ankara
  22. IX Gazi Ortopedi Günleri 1-2 Haziran 1995 Ankara
  23. Türkiye Omurga cerrahisi Derneği Omurgada Denge ve Stabilite Sempozyumu 20-22

İxtisaslar
 • Ortopediya və Travmatologiya
image

© 2017 Turkiye Xestexanalari.

Site Yapıcı